วันจันทร์ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2557

สุขจริง..หรือวิ่งคว้าลม

         .....คนทุกคนย่อมหวังชีวิตที่สวยงาม เกิดมาไม่อยากทุกข์ลำบากแต่ดูเหมือนเราวิ่งหาคำว่าสุขเหมือนใกล้แค่เอื้อม..แต่ไกลสุดตาไขว่ขว้าไม่ถึงซักที..เวลาของเราก็หมดเปล่าไปกับสิ่งไร้ประโยชน์นั้นๆ
        .....ถึงเวลาหรือยังที่จะเลิกคว้าลม มาสู่ความจริงที่จับต้องได้ให้ผลสุขอย่างแท้จริงเป็นที่พึ่งยามยากได้ด้วยการ รู้ตัว รู้จิต พิชิตความอยากทั้งหลาย..ขอแค่วางเป็นก็เย็นได้และเบาด้วยจริงใหม? ปฏิบัติธรรมหนีสุขและทุกข์กันเถิด.. ขนฺติธมฺมภิกขุ..Vi10

2 ความคิดเห็น: